Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Klanten beheren in Retail POS (X-Series)

Met klantprofielen kun je klantgegevens registreren en gebruiken in Retail POS. Je kunt je klantendatabase op meerdere manieren beheren:

Verkopen koppelen aan een klantaccount

Om een verkoop te koppelen aan een bestaande klantaccount, navigeer je naar Verkopen > Verkopen en begin je met het typen van de naam van de klant in het veld Klant toevoegen bovenaan het verkoopscherm. De klantaccount verschijnt. Klik hierop om de klant aan de verkoop te koppelen.

Customers-Add-To-Sale.png

Doorzoekbare velden binnen de klantinformatie

Retail POS zoekt naar drie velden: voornaam, achternaam en klantcode. Je kunt een barcode scannen in het veld met de klantcode, of je kunt dit veld vullen met het telefoonnummer van de klant of andere identificerende gegevens die je kunt gebruiken om een klant op te zoeken in Retail POS.

Customers-Code.png

De klantcode kan ook worden gebruikt om Loyalty-kaarten te maken.

Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van klantgegevens onze handleiding Klanten toevoegen in Retail POS (X-Series).

Nieuwe klanten aanmaken vanuit het verkoopscherm

Om een nieuwe klant aan te maken vanuit het verkoopscherm, navigeer je naar Verkopen > Verkopen en typ je de naam van de klant in het veld Een klant toevoegen. Als deze naam niet wordt herkend door Retail POS, verschijnt de optie "X" toevoegen als nieuwe klant.

Customers-Add-Sell-Screen-Search.png

Klik hierop om het scherm Klant toevoegen te openen, waar je de rest van de contact- en adresgegevens van je klant kunt invoeren. Klik vervolgens op Nieuwe klant aanmaken.

Customers-Add-Sell-Screen-Create.png

Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van klanten onze handleiding Klanten toevoegen in Retail POS (X-Series).

Vastleggen van klantgegevens

Met Retail POS kun je klantgegevens opslaan, zoals het telefoonnummer, e-mailadres, URL's van websites en Twitter en het fysieke adres van de klant.

Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van klanten onze handleiding Klanten toevoegen in Retail POS (X-Series).

Klantengroepen

Met Retail POS kun je klanten toewijzen aan klantengroepen. Elke klant kan maar tot één groep tegelijk behoren. Een nieuwe klant wordt automatisch toegewezen aan de groep "Alle klanten", maar je kunt de klant handmatig aan een andere groep toewijzen.

Customers-Customer-Group.png

Nieuwe klantengroepen kunnen worden toegevoegd via een CSV-bestand of door te navigeren naar Klanten > Groepen en te klikken op de knop Groep toevoegen. Je kunt klantengroepen gebruiken om promoties of prijslijsten toe te passen.

Raadpleeg voor meer informatie over klantengroepen onze handleiding Klantengroepen gebruiken in Retail POS (X-Series).

Verkopen bijhouden

Retail POS slaat de verkoopgeschiedenis van een klant op in het bijbehorende klantprofiel, dat je kunt openen door te navigeren naar Klanten > Klanten.

Zoek de klant waarvan je de verkopen wilt zien, klik op de klant om uit te vouwen en klik op Verkopen bekijken. Dit brengt je naar de Verkoopgeschiedenis en toont een lijst met alle verkopen die voor de klant zijn geregistreerd.

Customers-Tracking.png

Het klantprofiel toont ook het uitstaande accountsaldo, Loyalty-saldo en winkeltegoed van de klant.

Rapportage

Retail POS heeft verschillende rapportagemogelijkheden voor klantgegevens. Je kunt de verkoopgeschiedenis van een individuele klant bekijken zoals hierboven beschreven, of je kunt verkooprapporten filteren op klant. Navigeer hiervoor naar Rapporten > Verkooprapporten en selecteer Klant in het keuzemenu Type rapport.

Customers-Reporting.png

Je kunt accountgegevens van klanten ook exporteren naar een handige spreadsheet.

API-toegang

Retail POS staat een API-verbinding toe als je je klantgegevens vanuit Retail POS wilt koppelen aan een andere CRM-database. Dit is een technisch proces waarvoor mogelijk de hulp van een ontwikkelaar nodig is om het te implementeren. We raden aan om met je IT-leverancier te overleggen en de Lightspeed Retail (X-Series) API Documentation Hub te raadplegen.

Was dit artikel nuttig?