Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Producten in bulk importeren

Als je een spreadsheet (CSV, XLSX of XLS) gebruikt om productgegevens snel in te delen, kun je eenvoudig producten in bulk importeren in je Retail POS-winkel.

Voordat je begint, moet je de volgende productinformatie voorbereiden:

 • namen van je producten

 • alle variaties, zoals maten, kleuren en smaken

 • verkoopprijs van je producten

  • dit zijn prijzen exclusief btw als je in de winkel prijzen exclusief btw weergeeft

  • dit zijn prijzen inclusief btw als je in de winkel prijzen inclusief btw weergeeft

 • kostprijs van je producten
 • bestaande barcodes/SKU-nummers

 • De exacte namen van de belastingen die je hebt ingesteld in Retail POS (klik hier om te lezen hoe je deze instelt)

1. Het Retail POS-productsjabloon downloaden

Screen_Shot_2021-06-16_at_3.44.00_PM.png

Om te beginnen download je het Retail POS-productsjabloon spreadsheetbestand. Je vindt dit sjabloon als downloadbare bijlage onderaan dit artikel. Dit is een voorgeformatteerd sjabloon dat alle relevante productinformatie bevat die kan worden vastgelegd in Retail POS.

We raden je aan om het Retail POS productsjabloon spreadsheetbestand te openen in Excel of met gratis spreadsheetsoftware zoals Open Office om de opmaak te behouden.

2. De productvelden begrijpen

Zodra je het Retail POS-sjabloon hebt gedownload, moet je je productinformatie toevoegen.

Er zijn drie verschillende soorten producten die je aan je winkel kunt toevoegen en voor elk product heb je iets andere informatie nodig:

 1. Standaard product:  
  • Eén product met één SKU en een eigen voorraad.
 2. Product met varianten
  • Een product dat wordt aangeboden in verschillende varianten, zoals maat of kleur - elke variant heeft een unieke SKU met een eigen voorraad
 3. Samengesteld product
  • Verpak verschillende producten samen en maak een productbundel, multiverpakking of deelproducten

Hieronder vind je een verklarende woordenlijst van elke productgegevenskolom in het Retail POS productsjabloon spreadsheetbestand en welke informatie vereist is:

Naam veld Beschrijving Vereisten
ID

De ID is een uniek productidentificatienummer dat Retail POS automatisch genereert voor elk product wanneer een product wordt aangemaakt.

De ID wordt gebruikt om producten te identificeren en wordt meestal gebruikt bij het bewerken van bestaande producten.

 

Laat het ID veld leeg als je nieuwe producten maakt.

Als dit veld gegevens bevat, worden de producten genegeerd en niet aangemaakt.

 

Handle (Sleutel)

De sleutel is een unieke identificatiecode die voornamelijk wordt gebruikt voor de Shopify e-Commerce integratie.

Dit koppelt producten tussen Retail POS en Shopify om ervoor te zorgen dat productinformatie correct wordt gesynchroniseerd.

Shopify gebruikt de sleutel ook om de product-URL te vormen, die deel uitmaakt van je Search Engine Optimisation (SEO). Lees voor meer informatie ons artikel over het koppelen van bestaande Retail POS (X-Series) en Shopify producten.

 

De sleutel is uniek voor de SKU.

Retail POS genereert automatisch sleutels voor producten als deze leeg blijven. Deze worden gegenereerd voor SEO best practice, bijvoorbeeld "tijger-T-shirt".

Als je handmatig sleutels wilt aanmaken, moet er na elk afzonderlijk woord een streepje.

Als je producten met varianten maakt, moet de sleutel voor elke variant hetzelfde zijn. Wanneer je samengestelde producten maakt, moet de sleutel voor elk product binnen het samengestelde product hetzelfde zijn als het samengestelde product zelf.

Je moet alle bestaande producten van Shopify importeren in Retail POS om de sleutels correct te koppelen, en vervolgens Retail POS behandelen als de masterrecord voor het maken van toekomstige producten (en deze toevoegen aan Shopify). 

 

SKU

De SKU-code (Stock keeping unit) voor je product.

Een van de grootste voordelen voor winkeliers is de mogelijkheid om een scanbare productbarcode als SKU te gebruiken, waardoor je de barcode op het verkoopscherm kunt scannen om het aan een verkoop toe te voegen.

De SKU voegt ook een uniek identificeerbare statistiek toe aan de rapportage waarmee je je kunt richten op een specifiek product.

 

Elk product moet een unieke SKU hebben. Zorg ervoor dat er alleen letters en cijfers in staan. Je mag hier geen spaties of symbolen gebruiken.

Dit kan je eigen bestaande identificatiecode zijn of een bestaand barcodenummer op het product.

Als je geen bestaande SKU's hebt, laat deze kolom dan leeg. Retail POS genereert dan automatisch unieke SKU's voor je producten.

Je kunt meerdere SKU's op één product vastleggen. Raadpleeg onze UPC, EAN, ISBN, ITF, JAN en andere scanbare barcodes in Retail POS voor instructies over hoe je dit kunt doen.

 

Composite_Name (Samenstelling_naam)

Als het product een samengesteld product is, moet je hier de exacte naam toevoegen van elk bestaand product dat deel gaat uitmaken van het samengestelde product.

 

De Samenstelling_naam moet exact hetzelfde zijn als in Retail POS.

Raadpleeg de sectie Samengestelde producten toevoegen voor meer informatie.

 

Composite_SKU (Samenstelling_SKU)

Voeg hier de SKU toe van elk bestaand product dat deel gaat uitmaken van het samengestelde product.

 

De Samenstelling_SKU moet precies zo zijn als in Retail POS.

Raadpleeg de sectie Samengestelde producten toevoegen voor meer informatie.

 

Composite_Quantity (Samenstelling_aantal)

Het aantal van elk bestaand product dat het samengestelde product zal bevatten.

 

Dit kan een heel getal of een kommagetal zijn.

 

Description (Beschrijving)

De beschrijving van je product.

Bij integratie met een e-commerceplatform vormt de beschrijving de klantgerichte beschrijving van je product.

 

Dit veld kan letters, cijfers en symbolen bevatten.

 

Name (Naam)

Dit is hoe je product heet; bijvoorbeeld "Tijger T-shirt".

De naam vormt de productnaam voor de kassa op het verkoopscherm. De naam wordt ook weergegeven op klantgericht materiaal, zoals op kassabonnen en etiketten.

Het wordt ook gebruikt voor administratieve functies, zoals rapportage en voorraadorders/-overdrachten.

 

De naam mag letters, cijfers en symbolen bevatten, maar niet de symbolen #, $ of &.

Elke productnaam moet uniek zijn ten opzichte van andere producten.

Als je product een variant is, wordt de naam gebruikt om producten met varianten te groeperen in CSV-importen. Alle variantproducten binnen dezelfde familie MOETEN dezelfde naam hebben.

Raadpleeg de sectie Producten met varianten toevoegen voor meer informatie.

 

Product_category (Product_categorie)

De productcategorie is de categorie waartoe een product behoort. Bijvoorbeeld 'Kleding' of 'Accessoires' of 'Diensten'.

Wordt gebruikt voor het groeperen van producten om filteren en zoeken te optimaliseren. Dit kan worden gebruikt om rapportage over een bepaalde groep producten te definiëren en om promoties in te stellen.

 

De productcategorie kan bestaan uit letters, cijfers en symbolen.

Bijvoorbeeld "Kleding", "Accessoires" of "Diensten".

Als je deze kolom leeg laat voor bestaande producten, wordt elke bestaande categorie overschreven. Als je deze typen niet wilt vervangen, verwijder dan de kolom (inclusief het kopje "Product_categorie").

Een categorie moet al zijn aangemaakt in Retail POS voordat je kunt importeren. Een categorie die nog niet is aangemaakt, wordt genegeerd bij het importeren.

 

Variant_Option_
One_Name (Variant_optie_één_naam)

Met het kenmerk voor producten met varianten kun je producten aanmaken en verkopen die binnen dezelfde familie vallen, maar in variaties worden aangeboden.

Zo wordt het toevoegen van een variantproduct aan het verkoopscherm snel en nauwkeurig. Het stroomlijnt ook het productbeheer en de rapportage.

 

Het kenmerk moet het type variatie definiëren waarin het product wordt aangeboden. Bijvoorbeeld "kleur", "maat" of "smaak".

Een variantproduct kan maximaal drie individuele kenmerken hebben (met behulp van de kolommen Variant_optie_twee_naam en Variant_optie_drie_naam)

Raadpleeg de sectie Producten met varianten toevoegen voor meer informatie.

 

Variant_Option_
One_Value (Variant_optie_één_waarde)

Met de waarde (voor producten met varianten) kun je producten aanmaken en verkopen die binnen dezelfde familie vallen, maar in variaties worden aangeboden.

Zo wordt het toevoegen van een variantproduct aan het verkoopscherm snel en nauwkeurig. Het stroomlijnt ook het productbeheer en de rapportage.

 

De waarde moet het type variatie voor het geselecteerde kenmerk definiëren. Bijvoorbeeld "rood", "groot" of "aardbei".

Elk variantproduct kan in totaal maximaal 200 waarden hebben.

Raadpleeg de sectie Producten met varianten toevoegen voor meer informatie.

 

Tags

Tags zijn categorieën van een lager niveau waartoe het product behoort. 

Net als de productcategorie worden de tags gebruikt voor het groeperen van producten om het filteren en zoeken te optimaliseren. Deze kunnen worden gebruikt om rapportage over een bepaalde groep producten te definiëren en om promoties in te stellen.

 

Tags kunnen bestaan uit letters, cijfers en symbolen.

Bijv. "Casual", "Katoen", "Zomerassortiment" of "Heren".

Er is geen limiet voor het aantal tags dat aan een product kan worden toegevoegd.

Als je deze kolom leeg laat voor bestaande producten, worden bestaande types overschreven. Als je deze types niet wilt vervangen, verwijder dan de kolom (inclusief de koptekst 'Type').

 

Active_online (Actief_online)

(Alleen E-Series-integratie)

Actief online laat zien of het product beschikbaar is in je webwinkel.

 

Stel dit in op 1 als je wilt dat het product wordt weergegeven in je E-Series-winkel of op 0 als je dat niet wilt. Als je dit leeg laat, wordt het veld niet gewijzigd.

 

Supply_price (Kost_prijs)

De reguliere kostprijs voor je product.

De kostprijs wordt toegevoegd bij het maken van een product. Dit is de waarde waarvoor je het item per eenheid koopt. Dit kan exclusief of inclusief belasting zijn, afhankelijk van je boekhoudkundige behoeften.

Als de prijs van je product fluctueert, kun je de exacte kostprijs voor elke bestelling opgeven wanneer je een voorraadbestelling doet.

 

Het wordt sterk aanbevolen om een kostprijs op te nemen bij het maken van producten. Dit maakt nauwkeurige rapportage/boekhouding mogelijk, omdat de kostprijs direct van invloed is op zowel de kosten van verkochte goederen (COGS) als de gemiddelde kosten.

Als de kostprijs niet wordt toegevoegd voordat een voorraadverplaatsing/verkoop met het product wordt gemaakt, wordt de COGS berekend op €0, wat de gemiddelde kosten en rapportage beïnvloedt.

De kostprijs moet worden ingevoerd als een numerieke waarde. Voeg geen valutateken toe.

 

Retail_price (Verkoop_prijs)

Dit is de waarde waarvoor een product wordt verkocht.

Hiermee kun je de prijs die je klanten voor een product moeten betalen instellen, bewerken en beheren.

 

De verkoopprijs moet als numerieke waarde worden ingevoerd. Voeg geen valutateken toe

Winkels exclusief btw:
Dit is de prijs van je product VOORDAT er btw is toegevoegd.

Winkels inclusief btw:
Dit is de prijs van je product INCLUSIEF btw

 

Tax_name (Belasting_naam)
(ALLEEN INCLUSIEF)

Voor winkels inclusief btw is dit de naam van het belastingtarief dat je wilt gebruiken voor dit product.

 

Dit wordt automatisch ingesteld op je standaard belastingtarief als je het leeg laat.

Om het belastingtarief te wijzigen, moet je een alternatief
 belastingtarief aanmaken voordat je het toepast op een product. Deze kun je toevoegen/beheren door te navigeren naar Configuratie > Btw. Voer de naam van het belastingtarief precies zo in als in Retail POS.

Als je het veld leeg laat, worden bestaande gegevens niet overschreven. Als je een tarief wilt bijwerken naar de standaardbelasting, typ dan "Standaardbelasting".

 

Outlet_Tax_Your_
Outlet_Name (Vestiging_btw_jouw_vestiging_naam)
(ALLEEN EXCLUSIEF)

Voor winkels exclusief btw is dit de naam van het belastingtarief dat je wilt gebruiken voor dit product in deze vestiging. 

 

Je moet voor elke vestiging een kolom aanmaken. Als je het standaard belastingtarief wilt gebruiken, typ je "Standaardbelasting".

Om het belastingtarief te wijzigen, moet je een alternatief
 belastingtarief aanmaken voordat je het toepast op een product. Deze kunnen worden toegevoegd/beheerd door te navigeren naar Configuratie > Btw. Voer de naam van het belastingtarief precies zo in als in Retail POS.

Als je het veld leeg laat, worden bestaande gegevens niet overschreven. Als je een tarief wilt bijwerken naar de standaardbelasting, typ dan "Standaardbelasting".

 

Account_code (Rekening_code)

Alleen gebruikt voor Xero-integraties. Als je wilt dat de verkoop van dit product op een andere rekening wordt geboekt dan je standaard verkooprekening (ingesteld in de Xero-integratie-instellingen), voeg dan hier de rekeningcode toe waarnaar je wilt boeken.

 

Laat dit leeg als je Xero niet gebruikt, of naar de standaardrekening wilt boeken.

 

Account_code_purchase (Rekening_code_inkoop)

Gebruikt voor Xero-integratie. Als je wilt dat voorraadbestellingen van dit product op een andere rekening worden geboekt dan je standaard inkooprekening, voeg dan hier de rekeningcode toe waarnaar je wilt boeken. 

 

Laat leeg om de standaardrekening te gebruiken of als je Xero niet gebruikt.

 

Brand_name (Merk_naam)

Het merk kan worden gebruikt voor filteren, zoeken en rapportage.

Het is ook een van de statistieken die kan worden gebruikt om promoties in te stellen.

 

Dit moet de naam zijn van het merk waaronder je product valt.

Bijvoorbeeld "Nike".

Dit kan bestaan uit letters, cijfers en symbolen.

 

Supplier_name (Leverancier_naam)

De leveranciersnaam wordt gebruikt bij het aanmaken van inkooporders. Hij kan ook worden gebruikt om promoties in te stellen en voor rapportagedoeleinden.

 

De naam van de leverancier kan bestaan uit letters, cijfers en symbolen.

Als je meer dan één leverancier hebt voor het product, laat dit dan leeg.

 

Supplier_code (Leverancier_code)

De leverancierscode is de code die een leverancier gebruikt om het product te identificeren. Dit kan handig zijn bij het maken van een inkooporder.

Het kan ook worden gebruikt om producten te filteren en te zoeken.

 

De naam van de leverancierscode kan bestaan uit letters, cijfers en symbolen.

Niet alle leveranciers gebruiken hun eigen codes of deze kunnen hetzelfde zijn als je SKU's/productbarcodes, daarom is dit veld niet verplicht.

 

Active (Actief)

Actief is de functie die bepaalt of een product beschikbaar is om te worden verkocht.

Hierdoor kunnen winkeliers producten in hun catalogus houden, maar ze inactief maken voor verkoop. Dit is vooral handig voor seizoensgebonden producten, zoals vakantiegerelateerde items, en voor rapportage over oudere producten die niet meer worden verkocht.

 

Stel dit in op 1 als je wilt dat het product beschikbaar is om te worden verkocht, of op 0 als je dat niet wilt. Als je dit leeg laat, staat het standaard op actief (beschikbaar om te worden verkocht).

 

Track_inventory (Voorraad_bijhouden)

Met Voorraad bijhouden kunnen winkeliers voorraadbeheer in- of uitschakelen.

Dit is handig voor diensten die geen inventarisbeperkingen hebben.

 

Stel dit in op 1 als je wilt dat Retail POS je voorraadniveaus bijhoudt, of op 0 als je dat niet wilt.

Als je kostencijfers moet genereren, moet je de voorraad bijhouden.

 

Inventory_
{outlet_name} (Voorraad_{vestiging_naam})

De voorraad is het aantal van elk product dat beschikbaar is in een vestiging.

Hiermee kun je de voorraadniveaus binnen Retail POS controleren voor nauwkeurige verkoop- en bestelgegevens.

 

Voorraad MOET worden toegevoegd op hetzelfde moment als, of nadat, een kostprijs is toegevoegd.

Gebruik de gids Voorraad toevoegen aan je producten om te lezen hoe je dit moet doen.

 

Reorder_point_
{outlet_name} (Bestel_punt_{vestiging_naam})

Het bestelpunt wordt gebruikt bij het maken van een inkooporder.

Alle producten op of onder het bestelpunt kunnen snel worden toegevoegd aan de inkooporder.

Dit is GEEN automatische bestelfunctie. 

 

Het bestelpunt moet worden ingesteld op het minimale voorraadniveau dat je wilt dat een product bereikt voordat het besteld moet worden.

Als een product bijvoorbeeld voorraadniveau 5 (of lager) bereikt, kan het aan de inkooporder worden toegevoegd via de functie voor het bestelpunt.

Als je winkel meer dan één vestiging heeft, verschijnt deze kolom meerdere keren met de naam van elke vestiging.

Voer dit in als een numerieke waarde.

 

Restock_level_
{outlet_name} (Bevoorraading_niveau_{vestiging_naam})

De nabestellingshoeveelheid wordt gebruikt bij het maken van een inkooporder.

Bepaalt de hoeveelheid die opnieuw moet worden besteld voor een vestiging als een product op of onder het bestelpunt is.

Dit is GEEN automatische bestelfunctie.

De nabestellingshoeveelheid moet worden ingesteld op de hoeveelheid die je opnieuw wilt bestellen voor een product zodra het bestelpunt wordt bereikt.

Als je winkel meer dan één vestiging heeft, verschijnt deze kolom meerdere keren met de naam van elke vestiging.

Voer dit in als een numerieke waarde.

Loyalty_Value (Loyalty_waarde)

De Loyalty-waarde wordt aan een product toegewezen naast de standaard Loyalty-waarde van je winkel. 

Als er een waarde wordt ingevoerd in het veld Loyalty-waarde, wordt deze aan het product toegewezen naast de standaard Loyalty-waarde van de winkel.

Als het veld leeg blijft, krijgt het product automatisch de standaard Loyalty-waarde. Gebruik ons artikel Over Loyalty voor Lightspeed Retail (X-Series) voor meer informatie.

3. Standaardproducten toevoegen

Een standaardproduct is een enkel product met een enkele SKU en een eigen voorraad.

Screen_Shot_2021-06-17_at_10.21.07_AM.png

Als je een standaardproduct aanmaakt, moet je je product eerst een naam geven. Elke productnaam moet uniek zijn ten opzichte van andere producten en we raden je ten zeerste af om vage namen als "T-shirt" te gebruiken als je winkel waarschijnlijk meer dan één T-shirtproduct zal hebben. In plaats daarvan kun je dit "Lightspeed Tiger T-shirt" noemen.

Je kunt ervoor kiezen om zelf een SKU aan te maken voor dit product of om Retail POS automatisch een SKU te laten genereren door het veld leeg te laten.

De sleutel kan ook handmatig worden aangemaakt door een ondersteund formaat sleutel in te voeren, of door dit veld leeg te laten zodat Retail POS er automatisch een genereert.

We raden je sterk aan om een kostprijs voor het product toe te voegen om ervoor te zorgen dat de rapportage voor je kosten van verkochte goederen in de toekomst correct worden berekend.

Je product heeft ook een verkoopprijs nodig. Als je deze kolom leeg laat, krijgt het product een prijs van €0.

Om extra standaardproducten toe te voegen, ga je gewoon naar de volgende regel en herhaal je de bovenstaande stappen zo vaak als nodig is.

4. Producten met varianten toevoegen

Een product met varianten is een product dat wordt aangeboden in verschillende varianten, zoals maat of kleur, en elke variant heeft een unieke SKU met een eigen voorraad.

Screen_Shot_2021-06-17_at_10.27.22_AM.png

Als je een product met varianten aanmaakt, is het belangrijk dat elk variantproduct precies dezelfde naam heeft. Hierdoor worden de producten gegroepeerd. We raden aan de functie kopiëren + plakken te gebruiken om ervoor te zorgen dat elke variant overeenkomt. Varianten die niet overeenkomen worden genegeerd bij het importeren.

De sleutel kan leeg worden gelaten zodat Retail POS het automatisch genereert. Als je handmatig je eigen sleutel wilt aanmaken, moet de sleutel identiek zijn voor elke variant (zie de sectie De productvelden begrijpen hierboven voor meer informatie).

Elke variant moet overeenkomende variantopties hebben (Variant_optie_X_naam) zoals "kleur", "maat" of "smaak", maximaal drie kenmerken, anders wordt het product genegeerd bij het importeren.

Elke variant moet ook een variantwaarde (Variant_option_X_waarde) hebben, zoals "rood", "groot" of "aardbei", die betrekking heeft op elke variantoptie. Deze hoeven niet bij elke variant overeen te komen, maar mogen niet leeg blijven.

  Belangrijk

Elk product met varianten mag maximaal 3 kenmerken hebben (variantopties) en in totaal maximaal 200 unieke combinaties (variantwaarde).

Als het product met varianten meer dan 200 varianten heeft, wordt de productimport genegeerd.

De eerste variant in de groep moet ook alle informatie over die productgroep bevatten, zoals type, tags, merk, leverancier en beschrijving. Bij de volgende varianten hoeven deze velden niet te worden ingevuld.

5. Samengestelde producten toevoegen

Een samengesteld product bestaat uit bestaande producten die samen verpakt zijn om een productbundel, multiverpakking of deelproduct aan te maken.

Screen_Shot_2021-06-17_at_9.31.19_AM.png

Als je samengestelde producten aanmaakt, gebruik dan de eerste regel om het samengestelde product zelf te beschrijven. Hier moet je de naam, SKU, verkoopprijs, belasting, beschrijving en andere specifieke informatie voor het nieuwe samengestelde product opgeven.

De regels daaronder zijn waar je de productinformatie toevoegt voor bestaande producten die in het samengestelde product zitten. Deze producten moeten al bestaan in Retail POS of kunnen worden aangemaakt in hetzelfde spreadsheetbestand.

Deze rijen moeten dezelfde SKU (en sleutel indien handmatig ingevoerd) hebben als het samengestelde product dat wordt aangemaakt.

Voeg de exacte naam van het bestaande product zoals die in Retail POS wordt weergegeven toe aan de kolom Samenstelling_naam. Voeg vervolgens de exacte SKU van het bestaande product zoals die verschijnt in Retail POS toe aan de kolom Samenstelling_SKU. Voeg vervolgens het aantal van elk bestaand product toe waaruit het samengestelde product zal bestaan. Raadpleeg voor fractionele samenstellingen de gids Wat zijn fractionele samengestelde producten?

Je hoeft in deze regels geen prijzen en andere details op te geven.

Samengestelde producten hebben geen voorraadinformatie nodig omdat hun hoeveelheden worden bepaald door de onderdelen.

6. Het productbestand importeren

Zodra je je Retail POS-productsjabloon spreadsheetbestand hebt voltooid, kun je deze importeren in je winkel.

De spreadsheetchecker van Retail POS zoekt naar een aantal van de meest voorkomende importfouten in je bestand voordat het wordt geïmporteerd in je winkel. Het controleert op formatteringsproblemen of fouten zoals kolomkoppen en verplichte velden en laat je weten of een van deze fouten aanwezig is in je bestand.

Om je productspreadsheet te valideren en te importeren moet je eerst naar CatalogusProducten gaan in de zijbalk en dan op de knop Importeren klikken. Volg hier de onderstaande stappen:

import_button.png

1. Sleep je bestand of klik op Selecteer een bestand om te uploaden om het bestand te zoeken en toe te voegen.

import_products.png

2. Zodra je je bestand hier plaatst, zal Retail POS meteen controleren of je kolommen overeenkomen.

 • Als de validatie succesvol is, ga je meteen door naar stap 6.
 • Als Retail POS fouten ontdekt, kom je in het onderstaande scherm voor kolommen:

2017-04-26-column-matching.png

3. In dit stadium kun je alle ongelijke kolommen bekijken en het probleem oplossen door de juiste kolom te selecteren in het vervolgkeuzemenu.

2017-04-26-column-correction.png

Je hebt ook de optie om de overeenkomst van andere kolommen te wijzigen of ervoor te kiezen om een specifieke kolom niet te importeren.

2017-04-26-all-matched-changes.png

4. Als je alle kolommen goed hebt gematcht, klik je op doorgaan. Als er geen kolomfouten meer zijn tijdens deze stap, ga je direct door naar stap 6.

2017-04-26-all-matched-continue.png

5. Als er verplichte kolommen ontbreken in je bestand, verschijnt er een foutscherm. Vanaf hier kun je de ontbrekende kolom(men) bekijken en een nieuwe versie van je bestand downloaden om er zeker van te zijn dat de ontbrekende kolommen zijn toegevoegd.

2017-05-02-missing-column-error.png

Als je de vereiste wijzigingen hebt gedaan, importeer je je bestand opnieuw door het naar het Retail POS-venster te slepen of door opnieuw te beginnen vanaf stap 1.

6. Als het gelukt is, krijg je een bevestigingsscherm te zien. Klik hier op Doorgaan met import om de producten naar je winkel te importeren.

2017-01-12-no-errors-csv.png


Waarschuwingsscherm

Je kunt ook waarschuwingen krijgen voordat je importeert. Als je spreadsheet bijvoorbeeld dubbele SKU's bevat, kun je een waarschuwing krijgen. Als je een waarschuwingsbericht krijgt, word je gevraagd om Spreadsheet downloaden om problemen op te lossen als de fout voorkomt dat je je bestand kunt importeren, of je kunt op toch doorgaan klikken.

Als de optie om door te gaan met importeren beschikbaar is, is dat meestal omdat de ontbrekende informatie door Retail POS kan worden gegenereerd (bijv. SKU). Als je enige optie is om het bestand te downloaden om het te corrigeren, dan moet je dit doen en alle geïdentificeerde fouten herstellen voordat je het bestand opnieuw probeert te uploaden.

Je kunt het bestand downloaden in CSV-formaat of in XLSX-formaat om het probleem op te lossen.

Screen_Shot_2019-09-03_at_9.48.33_AM.png

  Belangrijk

Raadpleeg de gids Inventaris toevoegen aan je producten om te leren hoe je inventaris toevoegt aan je producten.

  Belangrijk

Voor informatie over hoe je je productcatalogus in bulk kunt bewerken met behulp van een spreadsheet (CSV, XLSX of XLS), raadpleeg je ons artikel Producten bewerken met behulp van een spreadsheetbestand.

Attachments

Was dit artikel nuttig?