Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Algemene configuratie van Retail POS (X-series)

Met algemene configuratie kun je je Retail POS-account helemaal configureren voor je retailbedrijf. Ga naar Configuratie > Algemeen om de onderstaande instellingen te bewerken.

Winkelinstellingen

Naam van winkel

Voeg hier de volledige naam van de winkel toe. Deze naam wordt vermeld op kassabonnen en in e-mails van het systeem.

Privé-URL

Dit is de URL van je winkel. Deze kan niet bewerkt worden.

Standaard valuta

Dit is de valuta waarin je handelt. Je kunt één valuta per Retail POS-account gebruiken.

Tijdzone

Je Retail POS-winkel gebruikt de plaatselijke tijd op je Mac, PC of iPad om de datum en tijd van betalingen en verkopen vast te leggen. Deze moet dus ingesteld zijn op de juiste tijdzone voor je winkel. Die vind je makkelijk online door op jouw stad te zoeken in combinatie met het trefwoord 'tijdzone'.

Tijdzones kunnen van invloed zijn op je kassasluitingen en geïntegreerde services. Zorg ervoor dat alle integraties op dezelfde tijdzone ingesteld zijn en dat ook de tijd op je computer of tablet klopt.

Om de tijdzone van specifieke vestigingen aan te passen, ga je naar onze handleiding De tijdzone van een vestiging wijzigen.

Belastinginstellingen

Met dit menu kun je het standaard belastingtarief voor je winkel instellen. Meestal wordt er een tarief voor jouw land of regio voorgesteld, die je kunt kiezen. Aangepaste tarieven kun je instellen door naar Configuratie > Btw te gaan.

General settings page showing store settings and tax settings fields.

SKU genereren

Wanneer je handmatig een product in Retail POS aanmaakt, wordt er automatisch een SKU voor je gegenereerd. Als je een andere code wil gebruiken, zoals de universele barcode, kun je deze SKU overschrijven.

Je kunt kiezen of de SKU die aangemaakt wordt, gebaseerd wordt op de naam of een reeksnummer. Ben je van plan om barcodes te printen, dan raden we je aan voor SKU's op nummer genereren. Anders worden je barcodes misschien te lang om te printen.

Huidige reeksnummer

Kies je voor de reeksnummeroptie, dan kun je kiezen bij welk nummer we moeten beginnen met SKU's genereren. Retail POS zal vanaf dat nummer naar boven tellen.

Het is niet mogelijk om een nummer te kiezen dat je al gebruikt hebt. Het reeksnummer dat je invoert moet groter zijn dan het grootste nummer dat je aan een bestaand product hebt toegewezen.

Er wordt niet automatisch een SKU gegenereerd voor producten die geïmporteerd zijn uit een CSV-bestand. Stel de SKU in voordat je het bestand importeert.

General settings page showing SKU generation fields.

Gebruikersinstellingen

Deze instelling is belangrijk voor de beveiliging van je winkel. Je hebt de keuze uit vier opties rondom de machtigingen die al dan niet vereist zijn om van gebruiker te wisselen.

  • Bij het wisselen van gebruiker nooit om een wachtwoord vragen: gebruikers kunnen zonder beperkingen wisselen.
  • Bij het wisselen van gebruiker altijd om een wachtwoord vragen: bij het wisselen van gebruiker wordt altijd om een wachtwoord gevraagd.
  • Om wachtwoord vragen wanneer er overgeschakeld wordt op een gebruiker met meer privileges: bij deze instelling wordt er bijvoorbeeld om een wachtwoord gevraagd als je van kassamedewerker overschakelt op manager of beheerder, of van manager op beheerder.
  • Geen wachtwoord vragen als er via een barcode van gebruiker gewisseld wordt: Retail POS zal niet om een wachtwoord vragen wanneer er van gebruiker gewisseld wordt met behulp van een barcode voor snel inloggen.

Ga voor meer informatie over het wisselen van gebruiker naar onze handleiding Schakelen tussen gebruikers in Retail POS (X-Series).

Klantinstellingen

Wanneer deze optie ingeschakeld is, zal Retail POS automatisch een klantprofiel aanmaken of een klant aan een verkoop toevoegen wanneer je een kassabon mailt.

General settings page showing user switching and customer settings fields.

Contactgegevens

In deze velden staan je standaard contactgegevens. De naam van de contactpersoon en het e-mailadres worden al ingevuld wanneer je je account aanmaakt. Een telefoonnummer, website en Twitter-URL's zijn optioneel.

General settings page showing contact information fields.

Adres

In deze velden kun je het adres van je winkel of andere verkooplocatie vastleggen, en eventueel een apart postadres voor je bedrijf.

Zijn je vestigingsadres en postadres gelijk aan elkaar, dan kun je op Vestigingsadres kopiëren klikken om voor beide hetzelfde adres te gebruiken.

Pagina Algemene instellingen met de adresvelden.

Was dit artikel nuttig?